Giáo án Gym nâng cao

Giáo án Gym nâng cao là chương trình Gym dành cho các bạn đã qua lớp căn bản cần những bài tập nâng cao Tốt nhất và An toàn nhất.
 Giáo án này dành cho những  bạn đã biết tập gym cơ bản cần nâng cấp và phát triển body 1 cách tốt nhất, cải thiện những điểm yếu trên cơ thể.
Yến Gym